Thiết bị thể thao ngoài trời đa năng là dòng máy tập được lắp ngoài trời, công viên, tập thể…. được tích hợp trên 2 máy trở lên giúp tiết kiệm không gian, giảm giá thành so với mua từng máy một. Được sử dụng cho các không gian diện tích không quá lớn.

Showing all 9 results

Hiển thị thanh bên